Liptovská drevárska spoločnosť DI, s.r.o. v konkurze